päivitys 20190411kgb

BridgeAreenalle pääset monella julkisella kulkuvälinellä.
Tässä on linkit HSL aikatauluihin ja reittikartoihin.
A- ja L-junalla pääset myös näppärästi, poistut Valimo-pysäkillä.

Till BridgeArenan kommer du med många offentliga färdmedel.
Här är länkar till HRT tidtabeller och ruttkartor. Med A- och L-tåget
kommer du också bekvämt, stig av på Gjuteriet-hållplatsen.

Aikataulujen yhteydessä on aina pysäkkiluettelo. Kartassa on merkitty lähimmät pysäkit.
Tidtabellerna har också en förteckning med hållplatser. På kartan ser du de närmaste.

Mikäli alla olevat linkit eivät enää toimi ilmoita kgb@sackab.fi   
För fall att länkarna inte mer fungerar meddela kgb@sackab.fi   

 

Bussinumero Bussnummer Aikataulu Tidtabell Reittikartta Ruttkarta
14 14AT  14RK
37 37AT 37RK
39 39AT 39RK
39B 39BAT 39BRK
54 54AT 54RK
218 218AT 218RK
235 235AT 235RK
550 550AT 550RK
     
Juna Tåg Aikataulu Tidtabell  
A & L A&L_AT