Tapiolan Trikki
Tapiolan Trikki
Tapiolan Trikki
Tapiolan Trikki
Tapiolan Trikki
Etusivu Juttunurkka Kerhon toiminta Tulokset Kausi- ja voittopisteet SBL

Tapiolan Trikin toimintamuoto

Kerhon toiminnasta päätetään keväisin kokoontuvassa vuosikokouksessa. Viime vuosikokouksen valitsema kerhon hallitus:
  • Merja Viitasalo - puheenjohtaja
  • Markku Aarikka
  • Jukka K. Korpela
  • Paula Nurmi
  • Kaarina Ojala
  • Tuula Penttilä
  • Jarmo Räty, varajäsen, jarmo.raty(at)iki.fi, 050 549 5007

Säännöt
 
1 § Yhdistyksen nimi on Tapiolan Trikki ry ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistystä kutsuaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon tavoitteena on bridgen pelaaminen sekä sen harrastamisen edistäminen ensisijaisesti kotipaikkakunnallaan Espoossa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
  • järjestää peli-iltoja, opetus- ja tiedotustilaisuuksia,
  • järjestää kokouksia ja muita bridgen harrastamiseen liittyviä vastaavanlaisia tapahtumia sekä
  • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
 
2 § Kerhon toimintaa johtaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon tulee valita puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.
 
3 § Kerhon nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja kahdella hallituksen nimeämällä hallituksen jäsenellä, kullakin yksin.
 
4 § Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.
 
5 § Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan tilintarkastajan sekä hänelle varatilintarkastajan.
 
6 § Vuosikokous on pidettävä vuosittain toukokuun 30. päivään mennessä. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jokaiselle kerhon jäsenelle joko kirjeitse tai sähköpostitse. Kutsusta vastaa hallitus. Ylimääräisen kokouksen voi kutsua hallitus, jos 1/10 kerhon äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.
 
7 § Kerho on Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n jäsen. Kerhon tulee noudattaa sen ohjeita ja määräyksiä.
 
8 § Vuosikokous vahvistaa vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 
9 § Kerho voi omistaa ja hallita harrastustoimintaansa liittyvää irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 
10 § Hallitus vastaa kerhon rekisteröintitietojen päivittämisestä yhdistysrekisteriin.
 
11 § Mikäli kerhon kokous päättää lopettaa kerhon toiminnan, jäljellä oleva omaisuus tulee lahjoittaa Suomen Bridgeliitto - Finlands Biridgeförbund ry:lle.
 
12 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.